Privacyverklaring

De volgende persoonsgegevens bevinden zich in uw dossier:

Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en gegevens betreffende de voortgang van de behandeling.

Deze gegevens worden op papier bewaard met uitzondering van uw telefoonnummer en e-mail adres, die kunnen gebruikt worden voor het maken / wijzigen van afspraken.

Gevoelige informatie wordt nooit per e-mail of telefoon verstuurd.

Informatie over de behandelingen staat uitsluitend op papier en bevindt zich in een dossier dat alleen toegankelijk is voor u en uw behandelaar. Het dossier wordt achter slot bewaard en nooit gedeeld met anderen.

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mijn website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om ervoor te zorgen dat uw gegevens niet in verkeerde handen vallen.

Uw dossier wordt bewaard zolang dat van belang is voor uw behandeling. Daarna gaat het door de papierversnipperaar.

Mocht u hier nog vragen over hebben, neem dan contact op met Marijke Dallinga, telefoon 06 22 96 30 75, e-mail adres info@marijkedallinga.nl